Bescherm je merk of je design!


Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

MarkPoint-One kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

MarkPoint-One verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

MarkPoint-One bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS

WIj maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MarkPoint-One heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Deze website bevat geen sponsoring en geen reclames van partners.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar detorbal@markpoint1.nl. het e-mail adres van MarkPoint-One. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

MarkPoint-One neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MarkPOint-One maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via detorbal@markpoint1.nl. 

MarkPoint1.nl is een domeinnaam van MarkPoint-One. 

MarkPoint-One is een handelsnaam van René de Torbal en bij Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 17194952, gevestigd te Eindhoven Hurksestraat 19, Unit 0.11, 5652 AH, Eindhoven, Nederland.

De activiteiten met betrekking tot merken en modellen vinden plaats onder de handelsnaam MarkPoint-One. MarkPoint-One maakt voor dit doel gebruik van een eigen huisstijl. Voor activiteiten met betrekking tot octrooien wordt de handelsnaam PatentPunt Eindhoven gebruikt, waarbij de huisstijl wordt gedeeld met het samenwerkingsverband PatentPunt (zie www.patentpunt.nl). De handelsnamen PatentPunt Eindhoven en MarkPoint-One zijn van dezelfde zelfstandige onderneming van René de Torbal. MarkPoint-One en PatentPunt Eindhoven zijn verder juridisch op geen enkele wijze verbonden met PatentPunt Hengelo of PatentPunt Rotterdam, anders dan het gebruik mogen maken van de naam PatentPunt.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn